Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Category: Algemene vragen
De markt voor adviesbedrijven voor huurders is groot, maar vaak onduidelijk hoeveel het jou zal kosten. Om die reden zijn er doorheen het hele land Huurteams. Gemeente Eindhoven heeft in 2020, in samenwerking met de onderwijsinstellingen TU/e, Fontys en DAE, besloten om ook een Huurteam voor Eindhoven te initiëren. Het doel: een gratis, eerlijke en laagdrempelige toegang bestaat voor alle huurgerelateerde vragen én ondersteuning bij het verkrijgen van juiste huurprijzen, terugkrijgen van teveel betaalde servicekosten en herstellen van gebreken aan jou huurwoning.
Category: Algemene vragen

Onze dienstverlening is gratis voor alle studenten die ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling in Eindhoven en/of wonen in Eindhoven. Dit geldt ook voor PhD’s en PdEng’s. Ons hoef je niets te betalen.

Indien je ervoor kiest om een procedure bij de Huurcommissie te beginnen, betaal je legeskosten (administratiekosten). Wij schieten dit voor en brengen het daarna in rekening. Dit betreft 25 euro per procedure die je indient.

Category: Algemene vragen

Natuurlijk! Al onze adviezen zijn voor iedere huurder in Eindhoven gratis. Indien nodig, kunnen we je ook doorverwijzen naar een van onze partners of zelf je vragen in behandeling nemen.

Waar wij voor studenten volledig gratis onze dienstverlening aanbieden, doen we dit bij niet-studenten op een No-cure, No-pay basis. Dit wilt zeggen dat jij ons een percentage (15%) van jouw winst betaald nadat jij dit hebt ontvangen. Ga je er niet op vooruit of krijg je niets terug, dan betaal je ons ook niets. Hierover maken we duidelijke afspraken vooraleer je met ons in zee gaat.

Indien je in een studentenhuis woont en jullie beginnen samen procedures, dan gaan we voor het gehele huis gratis te werk. Dat is ook zo netjes, toch?

Category: Algemene vragen

Dit is afhankelijk van je vraag. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op om je vraag in behandeling te nemen.

Adviesvragen en contractcontroles worden snel, binnen 48 uur, behandeld. Indien je ervoor kiest om een procedure bij de Huurcommissie te starten, zijn we afhankelijk van hun verwerkingstijd. Deze kan tussen de zes maanden en een jaar zijn, afhankelijk van procedure.

Category: Algemene vragen

Huurteam Eindhoven adviseert en ondersteunt bij procedures en vragen rondom huurprijzen, servicekosten, onderhoudsgebreken, enzovoort. Wij kunnen niet ondersteunen met het vinden van een nieuwe woonruimte.

Ons advies hierin is om je in te schrijven op de verschillende sociale media groepen in Eindhoven waar kamers worden aangeboden of om navraag te doen bij medestudenten.

Category: Algemene vragen

Je hebt recht op huurtoeslag als je voldoet aan alle onderstaandevoorwaarden:

 • Je heeft een huurovereenkomst;
 • Je betaalt elke maand de huur en kunt dat bewijzen;
 • Je bent 18 jaar of ouder;
 • Je staat bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres;
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit, of een geldige verblijfsvergunning;
 • Je toeslagpartner of medebewoner heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Je huurt een zelfstandige woning. Dit betekent dat je een eigen voordeur, toilet en keuken hebt. Bij kamers is het niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen;
 • Je kale huurprijs ligt onder de grens van € 737,14 in 2020 en onder de grens van € 752,33 in 2021;
 • Uw inkomen is niet te hoog. Bereken je inkomen via de website van de Rijksoverheid;
 • Je vermogen ligt in onder de grens van € 30.846 in 2020 en onder de grens van € 31.340 in 2021.

Indien je voldoet aan alle voorwaarden, kun je huurtoeslag aanvragen via de website van de Rijksoverheid. Indien je hier hulp bij nodig hebt, kun je contact opnemen met de Gemeente Eindhoven.

Contract

Category: Contract

Over het algemeen teken je een contract voor een periode en hoort daarbij een opzegtermijn. Echter heb je soms ook de mogelijkheid om je huurcontract eerder op te zeggen. Dat hangt allemaal af van het soort contract.

 1. Contract voor ONBEPAALDE TIJD: De opzegtermijn bedraagt een betalingstermijn, wat meestal een maand is. Als je dus opzegt in juni, loopt je contract af op de laatste dag van juli.
 2. Contract voor ONBEPAALDE TIJD MET MINIMUMDUUR: Dit type contracten hebben vaak een minimumduur van twaalf maanden. Binnen deze eerste twaalf maanden kun je het contract niet opzeggen. Daarna gelden de regels zoals hierboven beschreven bij bepaalde tijd. Als je wilt opzeggen terwijl de minimumduur nog niet verstreken is, adviseren we je om contact op te nemen met de verhuurder en je situatie uit te leggen. Wellicht dat jullie tot een compromis kunnen komen.
 3. Contract voor BEPAALDE TIJD: Bepaalde tijd contracten mogen altijd opgezegd worden, ook al staat in het contract dat dit niet het geval is.
 4. SHORT STAY contracten: Deze contracten vallen niet onder het huurrecht, maar veel ‘short stay’ contracten worden fout gebruikt, waardoor je mogelijk toch een ander soort contract hebt. Neem contact op met een van onze consulenten om je hierover te informeren.
Category: Contract

Je kunt je contract opzeggen door een aangetekende brief te sturen aan de verhuurder. Dit is een brief die je post bij het postkantoor en waar je extra voor betaald zodat de verhuurder moet tekenen voor ontvangst. In deze brief moet staan:

 • Naam verhuurder;
 • Datum verzenden van brief;
 • Onderwerp;
 • Je naam;
 • Het adres waar je nu huurt;
 • Per wanneer je de huurovereenkomst wilt opzeggen. Let hierbij op de wettelijke opzegtermijn (een betalingstermijn).
 • Terugvragen van borg met je bankrekeningnummer (optioneel);
 • Je nieuwe adres (optioneel).

Verstuur deze brief per aangetekende brief, maar voor de zekerheid ook per email. Heb je verdere vragen, laat het ons dan weten! We kijken graag met je mee.

Category: Contract

Nee, dit mag niet. Er zijn specifieke regels waar verhuurder zich aan moet houden als hij een huur opzegt. Denk hierbij aan de juiste termijn, het geven van een gegronde reden, enzovoort. Dit kunnen vervelende gesprekken zijn met verhuurder, dus neem vooral contact met ons op hierover om dit gesprek voor jou te voeren. We zullen je eerlijk antwoord geven of de beëindiging gegrond is en je bijstaan indien dit niet het geval is.

Category: Contract

De verhuurder kan een huurcontract alleen maar opzeggen om een beperkt aantal redenen. Dit is wettelijk bepaald. Deze reden zijn:

 • De huurder gedraagt zich niet als goed huurder, bijvoorbeeld bij een grote huurachterstand of bij ernstig overlast.
 • Bij het einde van een tijdelijk contract waarbij is bepaald dat ja de woning moet verlaten na afloop van het contract. LET OP: ook al staat in je contract dat het tijdelijk is, betekend niet dat dit ook het geval is. Een huurcontract moet aan meerdere zaken voldoen om als tijdelijke huurovereenkomst te dienen. Laat dit zeker door ons nakijken als je twijfelt!
 • Wegens dringend eigen gebruik. Hieronder kunnen 2 dingen worden verstaan:
  – Dringend eigen gebruik omdat de verhuurder de woning zelf wil bewonen. Dit mag pas nadat de verhuurder drie jaar eigenaar is.
  – Als de verhuurder de woning wil slopen of renoveren. Hier zitten ook strenge regels op, dus neemt contact met ons op als dit voorkomt.
 • Als de eigenaar van de woonruimte failliet gaat, maar er rust nog een hypotheek op de pand. Dit is niet mogelijk als je al huurde voordat de eigenaar de woning kocht. Gewone verkoop van de woning is nadrukkelijk geen geldige reden om de huur op te zeggen. Dan krijg je gewoon een nieuwe verhuurder.

Zeer weinig voorkomende redenen:

 • Als je als huurder weigert een aanbod tot een redelijk nieuw huurcontract te tekenen
 • Als de verhuurder een bestemmingsplan wil verwezenlijken.
 • Bij hospitakamers mag de verhuurder (de hospita) tijdens de eerste 9 maanden de huur zonder opgaaf van reden opzeggen.

Huurprijzen

Category: Huurprijzen

In Nederland wordt de maximale huurprijs van een kamer, studio of appartement geregeld via het puntensysteem. Een woning krijgt punten voor onderdelen zoals oppervlakte, bepaalde voorzieningen, gemeenschappelijke ruimtes, enzovoort. Al deze ruimtes zorgen puntentotaal welke je maximale kale huurprijs bepaald. Dit is het meeste dat een verhuurder mag vragen voor je kamer, studio of appartement.

Wil je ook weten of je huurprijs juist is, neem dan contact op met een van onze consulenten.

Category: Huurprijzen

Indien je kiest voor een procedure bij de Huurcommissie, doen zij een onafhankelijk onderzoek naar de woning. Via een puntentelling (huurprijscheck) oordelen zij over de kale huurprijs. Indien zij tot dezelfde conclusie komen als dat wij zijn gekomen, namelijk dat je teveel betaald, dan verlagen zij je kale huurprijs. Dit is bindend voor verhuurder.

Als je binnen de eerste zes maanden na ondertekenen van je huurcontract een procedure begint, heeft dit zelfs terugwerkende kracht hebben! Wacht dus niet te lang.

Category: Huurprijzen

Nee, niet alle woningen komen in aanmerking voor een verlaging via de Huurcommissie. Woningen boven de liberalisatiegrens kunnen niet verlaagd worden. Echter, het komt voor dat een zelfstandige woning eigelijk in de sociale sector hoort nadat er een puntentelling (huurprijscheck) is gedaan. Dit kan binnen de eerste zes maanden na ondertekenen van je huurcontract.

Voorbeeld: Charlie woont in een klein appartement en betaald hier 1050 euro kale huurprijs. Na een huurprijscheck komt naar voor dat de woning eigelijk maar 590 euro had mogen zijn. Charlie woont hier vijf maanden. Ondanks dat de woning in de vrije sector verhuurd wordt, kan de Huurcommissie de kale huurprijs toch verlagen.

Category: Huurprijzen

Een verhuurder mag één keer per jaar de kale huurprijs verhogen met een bepaald percentage, meestal gebeurt dat op 1 juli. Dit percentage wordt landelijk vastgesteld en mag niet van worden afgeweken. Jammer genoeg houden verhuurders zich hier niet altijd aan, waardoor het goed is om dit te laten nakijken. Wat ook niet mag: vaste huurverhogingen in het contract, verhogingen van de servicekosten, verhogingen van All-in prijzen, …

Category: Huurprijzen

Nee. All-in huurprijzen geven geen inzicht in je kale huurprijs, noch in je voorschot servicekosten. Hierdoor weet je dus niet waarvoor je betaald, hoeveel je zou meoten terugkrijgen van je servicekosten, met hoeveel je kale huurprijs jaarlijks verhoogd, …

De Huurcommissie is hier streng op. Via een procedure Splitsing All-in huurprijs zal de Huurcommissie dit gaan splitsen in: 55% kale huurprijs, 25% servicekosten en 20% automatische verlaging. Dit betekend dat je sowieso 20% minder gaat betalen na je splitsing. Daarnaast kunnen we via een huurprijscheck direct kijken of de nieuwe kale huurprijs (55% van de oude All-in prijs) ook niet te hoog is. Dit kan allemaal in een procedure, dus zeker de moeite waard!

Category: Huurprijzen

Nee, niet alle woningen komen in aanmerking voor een verlaging via de Huurcommissie. Woningen boven de liberalisatiegrens kunnen niet verlaagd worden. Echter, het komt voor dat een zelfstandige woning eigelijk in de sociale sector hoort nadat er een puntentelling (huurprijscheck) is gedaan. Dit kan binnen de eerste zes maanden na ondertekenen van je huurcontract.

Voorbeeld: Claudette woont in een klein appartement en betaald hier 900 euro kale huurprijs. Na een huurprijscheck komt naar voor dat de woning eigelijk maar 600 euro had mogen zijn. Charlie woont hier vijf maanden. Ondanks dat de woning in de vrije sector verhuurd wordt, kan de Huurcommissie de kale huurprijs toch verlagen. Als Claudette echter pas over twee maanden een procedure wilt starten (dus in maand zeven na ondertekenen van de huurovereenkomst) kan de kale huurprijs niet meer verlaagd worden.

Servicekosten en nutsvoorzieningen

Category: Servicekosten

Veel voorkomende servicekosten zijn gas, water, elektriciteit, internet, schoonmaakkosten, enzovoort. Daarnaast is huurder is verantwoordelijk voor kleine dagelijkse reparaties. Denk hierbij aan binnenschilderwerk, vastzetten van losse delen voor zover niet versleten, wassen van bereikbare ramen of het vervangen van de rubberen ringetjes bij een druppende kraan.

De servicekosten die je maandelijks betaalt is een voorschot op het gedrag dat je daadwerkelijk gebruikt. Na ieder kalenderjaar dient verhuurder een overzicht te verstrekken om aan te geven hoeveel je verbruikt hebt. De verhuurder dient een jaarafrekening op te stellen waar alle gemaakte kosten gespecificeerd staan. Die jaarafrekening wordt vervolgens naast jouw betaalde voorschotten gelegd. Heb je te veel aan voorschotten betaald, dan krijg je wat geld terug. Heb je te weinig aan voorschotten betaald, dan moet je zelf nog wat bij betalen. He boe te veel aan voorschotten betaald, dan moet je geld terugkrijgen van de verhuurder.

Wanneer verhuurder dit overzicht niet verstrekt, of je bent het niet eens met het voorschot, kunnen wij je helpen met in bezwaar te gaan hiertegen.

Category: Servicekosten

Niet alles dat de verhuurder betaald voor de woning mag doorberekend worden aan de huurder. Denk hierbij aan groot onderhoud, zoals mechanische installaties, kosten van de huismeester in zover die van belang zijn voor de verhuurder, enzovoort. Indien je niet zeker weet of alles wat in rekening wordt gebracht ook daadwerkelijke mag, laat ons je contract of servicekostenafrekening gratis voor je nakijken.

Daarnaast willen we aangeven dat verhuurder enkel diensten in rekening mag brengen die zijn overeengekomen in je contract!

Category: Servicekosten

Ja, servicekosten moeten altijd verrekend worden. Het komt voor dat verhuurders anders in een huurcontract zetten, maar dit is onjuist en onwettig.

Category: Servicekosten

Heb je geen afrekening ontvangen, zegt de verhuurder dat dit niet nodig is om is de afrekening niet correct? Per kalenderjaar kan de Huurcommissie kijken of het maandelijks voorschotten dat je betaalde redelijk was. Zij vragen aan verhuurder om álle facturen te overhandigen die hij zegt betaald te hebben om zo tot een eerlijke afrekening te komen. Doet verhuurder dit niet, dan bepalen zij, via normbedragen, hoeveel je had moeten betalen. Normbedragen zijn altijd gunstig voor huurder.

Wij kunnen jou helpen jouw zaak voor te leggen aan de Huurcommissie.

Category: Servicekosten

De verhuurder mag het servicepakket alleen uitbreiden of verkleinen als jij het daarmee daarmee eens is. Denk daarbij dat aan je aan je verhuurder vraagt om je meubels te vernieuwen. Dit mag verhuurder dan ook gaan afschrijven. Het mag echter niet dat verhuurder vanuit zichzelf alle meubels vervangt en deze dan bij jou in rekening brengt door de servicekosten te verhogen zonder je toestemming.

Wil de verhuurder een service veranderen die alleen aan meer huurders tegelijk kan worden gegeven? Dan moet 70 procent van de huurders ermee instemmen. De tegenstemmers moeten dan ook voor deze service betalen. Dit zo het geval kunnen zijn wanneer een deel van de huurders een schoonmaakhulp wilt en een ander deel niet.

Category: Servicekosten

Dit hangt af van de jaarlijkse servicekostenafrekening die verhuurder verstrekt. Geeft verhuurder geen afrekening, dan mag het voorschot servicekosten niet verhoogd worden. Als verhuurder wel inzicht geeft in de daadwerkelijk gemaakte kosten en daaruit blijkt dat het voorschot dat je hebt betaald te weinig is, mag verhuurder dit bedrag verhogen.

Echter, je mag hiertegen in bezwaar gaan als je van mening bent dat de afrekening niet correct is. Hierbij kan Huurteam Eindhoven je ondersteunen via een bezwaarschrift. Neem tijdig contact met ons op, want als je de verhoging betaald, ben je ermee akkoord gegaan.

Onderhoudsgebreken

Category: Gebreken

Er wordt een verschil gemaakt tussen klein, dagelijks onderhoud en groot onderhoud.

Klein, dagelijks onderhoud: Dit is onderhoud dat een huurder zelf dient op te lossen, zoals het olien van scharnieren, gootsteen ontstoppen en herstel van kleine gebreken zoals plekjes op de muur verven of het vervangen van lampen in je eigen woonruimte.

Groot onderhoud: dit is onderhoud dat de verhuurder dient op te lossen, zoals vloer- en/of muurschade bij waterlekkages, kapotte ramen en kozijnen, schilderwerk buiten, … Dit mag verhuurder je ook niet in rekening brengen.

Voor een volledige lijst van herstellen, zie ook de website van de rijksoverheid hierover.

Category: Gebreken

Als je een gebrek ervaart, meldt je dit zo snel mogelijk bij je verhuurder. Deze dient dit te beoordelen en te repareren als het onder groot onderhoud valt. Een gebrek melden kun je doen via telefoon, maar belangrijk is ook dat je dit schriftelijk doet, zodat je bewijs hebt van de melding.

Indien verhuurder het gebrek niet (tijdig) herstelt, kun je bij de huurcommissie een procedure indienen voor huurverlaging. Hiermee betaal je minder huur voor de periode dat het gebrek niet is opgelost. Dit dient als ‘drijfveer’ om verhuurder aan het werk te zetten. Aan deze procedure zitten wel allerlei regels verbonden hoe je de gebreken kenbaar dient te maken. Het Huurteam kan je hierbij ondersteunen, dus wacht niet te lang.

Category: Gebreken

Een renovatie van de woning kan gevolgen hebben voor jouw huurcontract, huurprijs en servicekosten. Renovatie is een van de reden om een huurovereenkomst te beëindigen, maar er zijn wel richtlijnen waar verhuurder zich aan moet houden. De verhuurder moet kunnen aantonen dat de renovatie noodzakelijk is (denk bijvoorbeeld aan zeer slechte fundering). Als het om een complex gaat, moet de verhuurder aantonen dat 70% van de bewoners wil verhuizen en akkoord is met de plannen of anders moet de verhuurder toestemming aan de rechter vragen voor de renovatie. Als de verhuurder alleen wil opknappen en de huur wil verhogen dan is dat geen reden om op te zeggen!

Daarnaast dient een huurder toestemming te geven voor een renovatie. Verhuurder mag niet zomaar nieuwe vloeren, kozijnen, groter badkamers enzovoort plaatsen om je huur te verhogen. Neem zeker contact met ons op als dit wel het geval is.

Borg en andere kosten

Nadat de huurovereenkomst is beëindigd en je hebt je woonruimte opgeleverd, dient verhuurder de waarborg terug te betalen. Indien er gebreken zijn, mag verhuurder dit verrekenen met de borg. Verhuurder dient aan te geven dat hoe de woonruimte opgeleverd wordt, verschilt van de wijze hoe jij de woonruimte hebt ontvangen. Dit doet verhuurder door:

 • Een begininspectie voordat je de woning intrekt of op de eerste dag van intrekking in de woonruimte. Jij hoort hierbij te zijn en achteraf een bevestiging te ontvangen van deze inspectie;
 • Een tussentijdse inspectie wanneer je aangeeft dat je de woning gaat verlaten. Hierbij geeft verhuurder je een bewijsstuk over wat je nog moet repareren voordat je de woning gaat verlaten;
 • Een eindinspectie waarbij de verhuurder aankaart wat er niet gerepareerd is geworden en waarvoor hij borg gaat inhouden. Ook hiervan krijg je een bewijsstuk.

Indien verhuurder deze inspecties niet heeft uitgevoerd, mag er geen borg worden ingehouden! Betaald verhuurder de borg niet (volledig) terug en ben jij het daar niet mee eens, helpt Huurteam met het zetten van de juiste stappen hierin.

Bemiddelingskosten zijn kosten die een bemiddelaar vraagt om voor verhuurder een woonruimte te verhuren. Deze mag een verhuurder en/of bemiddelaar niet doorrekenen aan huurder. Echter wordt dit wel vaak gedaan. Bemiddelingskosten worden ook vaak anders omschreven, zoals administratie-, advies-, commissie-, makelaars- of verhuurkosten. Ook in dit geval zijn het gewoon bemiddelingskosten en geldt het verbod dus. 

Je kunt bemiddelingskosten tot vijf jaar na het betalen hiervan terugvorderen. Jammer genoeg behoort dit niet tot de taak van Huurteam Eindhoven, maar hier kun je vinden hoe je deze onterecht betaalde bemiddelingskosten kunt terugvragen. Indien je hier een advocaat voor nodig hebt, kan Huurteam je wel in je in contact brengen met ons netwerk.

Het komt voor dat huurders hun laatste maand huur, nog openstaande servicekosten, enzovoort verrekenen met de borg. Wettelijk gezien mag dit niet, maar er zijn verhuurders die hier wel mee akkoord gaan, zeker na een eindinspectie waaruit blijkt dat de woning helemaal op orde is.

Er bestaan geen wettelijke termijnen waarop een verhuurder de borg terug moet storten na het einde van het huurcontract. Vaak staat dit wel in je huurovereenkomst, maar soms ook niet. Gangbaar is een termijn van 6 tot 8 weken na einde huurovereenkomst.

Twijfel jij eraan of je verhuurder je borg gaat terugbetalen of wacht je best al lang? Neem dan contact op het het Huurteam. Wij kunnen een brief schrijven aan verhuurder met het verzoek om de borg terug te storten. Indien er moeilijkheden ontstaan, zijn we al betrokken en kunnen we je verder ondersteunen.

Overige vragen