Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Contract

Huurprijzen

Servicekosten en nutsvoorzieningen

Category: Servicekosten

Veel voorkomende servicekosten zijn gas, water, elektriciteit, internet, schoonmaakkosten, enzovoort. Daarnaast is huurder is verantwoordelijk voor kleine dagelijkse reparaties. Denk hierbij aan binnenschilderwerk, vastzetten van losse delen voor zover niet versleten, wassen van bereikbare ramen of het vervangen van de rubberen ringetjes bij een druppende kraan.

De servicekosten die je maandelijks betaalt is een voorschot op het gedrag dat je daadwerkelijk gebruikt. Na ieder kalenderjaar dient verhuurder een overzicht te verstrekken om aan te geven hoeveel je verbruikt hebt. De verhuurder dient een jaarafrekening op te stellen waar alle gemaakte kosten gespecificeerd staan. Die jaarafrekening wordt vervolgens naast jouw betaalde voorschotten gelegd. Heb je te veel aan voorschotten betaald, dan krijg je wat geld terug. Heb je te weinig aan voorschotten betaald, dan moet je zelf nog wat bij betalen. He boe te veel aan voorschotten betaald, dan moet je geld terugkrijgen van de verhuurder.

Wanneer verhuurder dit overzicht niet verstrekt, of je bent het niet eens met het voorschot, kunnen wij je helpen met in bezwaar te gaan hiertegen.

Category: Servicekosten

Niet alles dat de verhuurder betaald voor de woning mag doorberekend worden aan de huurder. Denk hierbij aan groot onderhoud, zoals mechanische installaties, kosten van de huismeester in zover die van belang zijn voor de verhuurder, enzovoort. Indien je niet zeker weet of alles wat in rekening wordt gebracht ook daadwerkelijke mag, laat ons je contract of servicekostenafrekening gratis voor je nakijken.

Daarnaast willen we aangeven dat verhuurder enkel diensten in rekening mag brengen die zijn overeengekomen in je contract!

Category: Servicekosten

Ja, servicekosten moeten altijd verrekend worden. Het komt voor dat verhuurders anders in een huurcontract zetten, maar dit is onjuist en onwettig.

Category: Servicekosten

Heb je geen afrekening ontvangen, zegt de verhuurder dat dit niet nodig is om is de afrekening niet correct? Per kalenderjaar kan de Huurcommissie kijken of het maandelijks voorschotten dat je betaalde redelijk was. Zij vragen aan verhuurder om álle facturen te overhandigen die hij zegt betaald te hebben om zo tot een eerlijke afrekening te komen. Doet verhuurder dit niet, dan bepalen zij, via normbedragen, hoeveel je had moeten betalen. Normbedragen zijn altijd gunstig voor huurder.

Wij kunnen jou helpen jouw zaak voor te leggen aan de Huurcommissie.

Category: Servicekosten

De verhuurder mag het servicepakket alleen uitbreiden of verkleinen als jij het daarmee daarmee eens is. Denk daarbij dat aan je aan je verhuurder vraagt om je meubels te vernieuwen. Dit mag verhuurder dan ook gaan afschrijven. Het mag echter niet dat verhuurder vanuit zichzelf alle meubels vervangt en deze dan bij jou in rekening brengt door de servicekosten te verhogen zonder je toestemming.

Wil de verhuurder een service veranderen die alleen aan meer huurders tegelijk kan worden gegeven? Dan moet 70 procent van de huurders ermee instemmen. De tegenstemmers moeten dan ook voor deze service betalen. Dit zo het geval kunnen zijn wanneer een deel van de huurders een schoonmaakhulp wilt en een ander deel niet.

Category: Servicekosten

Dit hangt af van de jaarlijkse servicekostenafrekening die verhuurder verstrekt. Geeft verhuurder geen afrekening, dan mag het voorschot servicekosten niet verhoogd worden. Als verhuurder wel inzicht geeft in de daadwerkelijk gemaakte kosten en daaruit blijkt dat het voorschot dat je hebt betaald te weinig is, mag verhuurder dit bedrag verhogen.

Echter, je mag hiertegen in bezwaar gaan als je van mening bent dat de afrekening niet correct is. Hierbij kan Huurteam Eindhoven je ondersteunen via een bezwaarschrift. Neem tijdig contact met ons op, want als je de verhoging betaald, ben je ermee akkoord gegaan.

Onderhoudsgebreken

Borg en andere kosten

Overige vragen