Onze werkwijze in vijf stappen!

Hoe helpen wij je met je huurkwestie?

Advies

Je neemt contact met ons op. Dit kan via ons contactformulier, via mail of onze Facebookpagina. Daarna gaan we voor jouw aan de slag. Aan de hand van jouw verhaal kijken we wat de vraag is en geven we je een persoonlijk advies. Indien de situatie lastig uit te leggen is, dan kunnen we ook altijd bellen. Vaak is dit al genoeg om je op weg te helpen.

Mocht er meer aan de hand zijn of is een advies niet genoeg, maken wij een afspraak om dieper in te gaan op je vraag.

Puntentelling en huisbezoek

Wanneer er meer duidelijkheid nodig is over je vraag, is het mogelijk dat we een huisbezoek afleggen, zeker bij vragen voor het verlagen van huurprijzen.

Tijdens een huisbezoek kunnen wij via een ‘puntentelling’ een goede inschatting maken of je teveel betaald. In Nederland is de kale huurprijs namelijk wettelijk geregeld. Een woning verdient punten voor oppervlakte, faciliteiten en voorzieningen. Zijn er gebreken, dan worden er punten afgetrokken. Dit puntentotaal geeft aan hoeveel gevraagd mag worden voor jouw woonruimte.

Na dit huisbezoek kunnen we je een sluitend advies geven waarmee je verder kunt.

Aanschrijven verhuurder en bemiddeling

Met uitzondering van de toetsingsprocedures wordt de verhuurder in kennis gesteld van de bevindingen van Huurteam Eindhoven. Dit noemen we een verzoek of bezwaar. Afhankelijk van de procedure heeft de verhuurder een termijn om hierop te reageren (van 2 weken tot 2 maanden).

Tijdens deze periode bemiddelen we tussen jou en de verhuurder. Hierdoor blijf jij zoveel mogelijk uit de discussie. We trachten via de bemiddeling om een schikking te krijgen welke voor alle partijen goed voelt. Soms lukt dit niet, waardoor we toch de stap naar de Huurcommissie moeten zetten.

Procedure bij de Huurcommissie

De Huurcommissie, een onafhankelijk orgaan dat ingesteld is door de Nederlandse overheid, kan uitspraak doen over de hoogte van je huurprijs, de afrekening van servicekosten en gebreken in je woonruimte. Wanneer problemen niet in overleg met de verhuurder kunnen worden opgelost, biedt een procedure bij de Huurcommissie oplossingen. Zij mogen beslissingen maken over jouw problemen.

Tijdens dit proces houden we je op de hoogte van iedere ontwikkeling, maar proberen we ook met verhuurder tot een schikking te komen.

Afhandeling

Indien we er samen met verhuurder uitkomen, stellen wij voor je een vaststellingsovereenkomst op. Hierdoor heb je bewijs in handen van de afspraak tussen jou en verhuurder, iets waar later terug op kunt vallen.

Indien er toch een procedure nodig bleek, volgt er na een tijdje een uitspraak van de Huurcommissie. Deze uitspraak is bindend voor verhuurder. Hierdoor heb je ook zekerheid er een onafhankelijke organisatie je vraag beoordeeld heeft.