Ken je rechten wanneer je huurt!

Controle contracten

Er bestaan verschillende soorten huurcontracten, waaronder het standaard contact, de hospitaregeling, een gebruikersovereenkomst, … Welke jij hebt, is van groot belang voor de rechten en plichten die hieraan verbonden zijn. Wanneer je twijfelt over wat in je contract staat, is het moeilijk om te achterhalen wat je nu precies moet doen, omdat ze meestal juridisch geschreven zijn.

Er zijn enkele dingen die in elk soort contract moeten staan, zoals de volledige naam, locatie van ondertekenen en de datum van ondertekenen, een omschrijving van de ruimte(s), de huurprijs/servicekosten, de ingangsdatum en afspraken rondom onderhoudsverplichting.

In mijn contract stond min. één jaar. Na mijn eerste jaar wou mijn huurbaas mij eruit zetten. Via Huurteam Eindhoven heb ik verhuurder kunnen overtuigen dat ik toch kon blijven wonen!


Mijn verhuurder wilt mijn contract beëindigen?

Er zijn veel redenen waarom een huurcontract beëindigd wordt. Wanprestatie en ernstige overlast zijn hier voorbeelden van wanneer een verhuurder deze keuze wit maken. Echter mag een verhuurder niet zomaar zijn huurder uit de woning zetten. Als huurder heb je soms een betere of goedkopere woning gevonden. Huurteam Eindhoven kijkt met je mee naar je contact om je rechten te bepalen, zoals:

  • Heb je een huurcontract voor een bepaalde of onbepaalde tijd?
  • Wat is mijn wettelijk opzegtermijn? Vanaf wanneer mag ik de woning opzeggen?
  • Heeft de verhuurder zich aan de wettelijke verplichtingen rondom beëindigen huurcontract gehouden?

Maak een afspraak of neem contact op wanneer je problemen hebt met je huurcontract. Stuur vooral ook je contract mee, zodat een van onze consulenten er direct naar kan kijken.