Ik krijg mijn borg niet terug, wat moet ik doen?

Category: Borg en administratiekosten

Nadat de huurovereenkomst is beëindigd en je hebt je woonruimte opgeleverd, dient verhuurder de waarborg terug te betalen. Indien er gebreken zijn, mag verhuurder dit verrekenen met de borg. Verhuurder dient aan te geven dat hoe de woonruimte opgeleverd wordt, verschilt van de wijze hoe jij de woonruimte hebt ontvangen. Dit doet verhuurder door:

  • Een begininspectie voordat je de woning intrekt of op de eerste dag van intrekking in de woonruimte. Jij hoort hierbij te zijn en achteraf een bevestiging te ontvangen van deze inspectie;
  • Een tussentijdse inspectie wanneer je aangeeft dat je de woning gaat verlaten. Hierbij geeft verhuurder je een bewijsstuk over wat je nog moet repareren voordat je de woning gaat verlaten;
  • Een eindinspectie waarbij de verhuurder aankaart wat er niet gerepareerd is geworden en waarvoor hij borg gaat inhouden. Ook hiervan krijg je een bewijsstuk.

Indien verhuurder deze inspecties niet heeft uitgevoerd, mag er geen borg worden ingehouden! Betaald verhuurder de borg niet (volledig) terug en ben jij het daar niet mee eens, helpt Huurteam met het zetten van de juiste stappen hierin.