Hoe krijg ik een eerlijke afrekening?

Category: Servicekosten

Heb je geen afrekening ontvangen, zegt de verhuurder dat dit niet nodig is om is de afrekening niet correct? Per kalenderjaar kan de Huurcommissie kijken of het maandelijks voorschotten dat je betaalde redelijk was. Zij vragen aan verhuurder om √°lle facturen te overhandigen die hij zegt betaald te hebben om zo tot een eerlijke afrekening te komen. Doet verhuurder dit niet, dan bepalen zij, via normbedragen, hoeveel je had moeten betalen. Normbedragen zijn altijd gunstig voor huurder.

Wij kunnen jou helpen jouw zaak voor te leggen aan de Huurcommissie.