Mag verhuurder mijn servicekosten jaarlijks verhogen?

Dit hangt af van de jaarlijkse servicekostenafrekening die verhuurder verstrekt. Geeft verhuurder geen afrekening, dan mag het voorschot servicekosten niet verhoogd worden. Als verhuurder wel inzicht geeft in de daadwerkelijk gemaakte kosten en daaruit blijkt dat het voorschot dat je hebt betaald te weinig is, mag verhuurder dit bedrag verhogen. Echter, je mag hiertegen in bezwaar gaan als je...

Mag de verhuurder servicekosten toevoegen?

De verhuurder mag het servicepakket alleen uitbreiden of verkleinen als jij het daarmee daarmee eens is. Denk daarbij dat aan je aan je verhuurder vraagt om je meubels te vernieuwen. Dit mag verhuurder dan ook gaan afschrijven. Het mag echter niet dat verhuurder vanuit zichzelf alle meubels vervangt en deze dan bij jou in rekening brengt door de servicekosten te verhogen zonder je toestemming....

Hoe krijg ik een eerlijke afrekening?

Heb je geen afrekening ontvangen, zegt de verhuurder dat dit niet nodig is om is de afrekening niet correct? Per kalenderjaar kan de Huurcommissie kijken of het maandelijks voorschotten dat je betaalde redelijk was. Zij vragen aan verhuurder om √°lle facturen te overhandigen die hij zegt betaald te hebben om zo tot een eerlijke afrekening te komen. Doet verhuurder dit niet, dan bepalen zij, via...

Wat zijn geen servicekosten?

Niet alles dat de verhuurder betaald voor de woning mag doorberekend worden aan de huurder. Denk hierbij aan groot onderhoud, zoals mechanische installaties, kosten van de huismeester in zover die van belang zijn voor de verhuurder, enzovoort. Indien je niet zeker weet of alles wat in rekening wordt gebracht ook daadwerkelijke mag, laat ons je contract of servicekostenafrekening gratis voor je...

Wat zijn servicekosten?

Veel voorkomende servicekosten zijn gas, water, elektriciteit, internet, schoonmaakkosten, enzovoort. Daarnaast is huurder is verantwoordelijk voor kleine dagelijkse reparaties. Denk hierbij aan binnenschilderwerk, vastzetten van losse delen voor zover niet versleten, wassen van bereikbare ramen of het vervangen van de rubberen ringetjes bij een druppende kraan. De servicekosten die je...