Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Contract

Category: Contract

Over het algemeen teken je een contract voor een periode en hoort daarbij een opzegtermijn. Echter heb je soms ook de mogelijkheid om je huurcontract eerder op te zeggen. Dat hangt allemaal af van het soort contract.

 1. Contract voor ONBEPAALDE TIJD: De opzegtermijn bedraagt een betalingstermijn, wat meestal een maand is. Als je dus opzegt in juni, loopt je contract af op de laatste dag van juli.
 2. Contract voor ONBEPAALDE TIJD MET MINIMUMDUUR: Dit type contracten hebben vaak een minimumduur van twaalf maanden. Binnen deze eerste twaalf maanden kun je het contract niet opzeggen. Daarna gelden de regels zoals hierboven beschreven bij bepaalde tijd. Als je wilt opzeggen terwijl de minimumduur nog niet verstreken is, adviseren we je om contact op te nemen met de verhuurder en je situatie uit te leggen. Wellicht dat jullie tot een compromis kunnen komen.
 3. Contract voor BEPAALDE TIJD: Bepaalde tijd contracten mogen altijd opgezegd worden, ook al staat in het contract dat dit niet het geval is.
 4. SHORT STAY contracten: Deze contracten vallen niet onder het huurrecht, maar veel ‘short stay’ contracten worden fout gebruikt, waardoor je mogelijk toch een ander soort contract hebt. Neem contact op met een van onze consulenten om je hierover te informeren.
Category: Contract

Je kunt je contract opzeggen door een aangetekende brief te sturen aan de verhuurder. Dit is een brief die je post bij het postkantoor en waar je extra voor betaald zodat de verhuurder moet tekenen voor ontvangst. In deze brief moet staan:

 • Naam verhuurder;
 • Datum verzenden van brief;
 • Onderwerp;
 • Je naam;
 • Het adres waar je nu huurt;
 • Per wanneer je de huurovereenkomst wilt opzeggen. Let hierbij op de wettelijke opzegtermijn (een betalingstermijn).
 • Terugvragen van borg met je bankrekeningnummer (optioneel);
 • Je nieuwe adres (optioneel).

Verstuur deze brief per aangetekende brief, maar voor de zekerheid ook per email. Heb je verdere vragen, laat het ons dan weten! We kijken graag met je mee.

Category: Contract

Nee, dit mag niet. Er zijn specifieke regels waar verhuurder zich aan moet houden als hij een huur opzegt. Denk hierbij aan de juiste termijn, het geven van een gegronde reden, enzovoort. Dit kunnen vervelende gesprekken zijn met verhuurder, dus neem vooral contact met ons op hierover om dit gesprek voor jou te voeren. We zullen je eerlijk antwoord geven of de beëindiging gegrond is en je bijstaan indien dit niet het geval is.

Category: Contract

De verhuurder kan een huurcontract alleen maar opzeggen om een beperkt aantal redenen. Dit is wettelijk bepaald. Deze reden zijn:

 • De huurder gedraagt zich niet als goed huurder, bijvoorbeeld bij een grote huurachterstand of bij ernstig overlast.
 • Bij het einde van een tijdelijk contract waarbij is bepaald dat ja de woning moet verlaten na afloop van het contract. LET OP: ook al staat in je contract dat het tijdelijk is, betekend niet dat dit ook het geval is. Een huurcontract moet aan meerdere zaken voldoen om als tijdelijke huurovereenkomst te dienen. Laat dit zeker door ons nakijken als je twijfelt!
 • Wegens dringend eigen gebruik. Hieronder kunnen 2 dingen worden verstaan:
  – Dringend eigen gebruik omdat de verhuurder de woning zelf wil bewonen. Dit mag pas nadat de verhuurder drie jaar eigenaar is.
  – Als de verhuurder de woning wil slopen of renoveren. Hier zitten ook strenge regels op, dus neemt contact met ons op als dit voorkomt.
 • Als de eigenaar van de woonruimte failliet gaat, maar er rust nog een hypotheek op de pand. Dit is niet mogelijk als je al huurde voordat de eigenaar de woning kocht. Gewone verkoop van de woning is nadrukkelijk geen geldige reden om de huur op te zeggen. Dan krijg je gewoon een nieuwe verhuurder.

Zeer weinig voorkomende redenen:

 • Als je als huurder weigert een aanbod tot een redelijk nieuw huurcontract te tekenen
 • Als de verhuurder een bestemmingsplan wil verwezenlijken.
 • Bij hospitakamers mag de verhuurder (de hospita) tijdens de eerste 9 maanden de huur zonder opgaaf van reden opzeggen.

Huurprijzen

Servicekosten en nutsvoorzieningen

Onderhoudsgebreken

Borg en andere kosten

Overige vragen