Wanneer mag de verhuurder mijn contract eenzijdig beëindigen?

De verhuurder kan een huurcontract alleen maar opzeggen om een beperkt aantal redenen. Dit is wettelijk bepaald. Deze reden zijn: De huurder gedraagt zich niet als goed huurder, bijvoorbeeld bij een grote huurachterstand of bij ernstig overlast. Bij het einde van een tijdelijk contract waarbij is bepaald dat ja de woning moet verlaten na afloop van het contract. LET OP: ook al staat in je...

Mag mijn verhuurder mijn huur zomaar opzeggen?

Nee, dit mag niet. Er zijn specifieke regels waar verhuurder zich aan moet houden als hij een huur opzegt. Denk hierbij aan de juiste termijn, het geven van een gegronde reden, enzovoort. Dit kunnen vervelende gesprekken zijn met verhuurder, dus neem vooral contact met ons op hierover om dit gesprek voor jou te voeren. We zullen je eerlijk antwoord geven of de beëindiging gegrond is en je...

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je contract opzeggen door een aangetekende brief te sturen aan de verhuurder. Dit is een brief die je post bij het postkantoor en waar je extra voor betaald zodat de verhuurder moet tekenen voor ontvangst. In deze brief moet staan: Naam verhuurder;Datum verzenden van brief;Onderwerp;Je naam; Het adres waar je nu huurt;Per wanneer je de huurovereenkomst wilt opzeggen. Let hierbij op de...

Ik wil mijn contract opzeggen, kan dat?

Over het algemeen teken je een contract voor een periode en hoort daarbij een opzegtermijn. Echter heb je soms ook de mogelijkheid om je huurcontract eerder op te zeggen. Dat hangt allemaal af van het soort contract. Contract voor ONBEPAALDE TIJD: De opzegtermijn bedraagt een betalingstermijn, wat meestal een maand is. Als je dus opzegt in juni, loopt je contract af op de laatste dag van...